Veřejnoprávní televize v Americe a u nás (bez názorů, jen fakta)

V rámci současné politické manipulace veřejnoprávního prostoru ČT je dobré tento prostor porovnat s americkým, abychom viděli, jak jsme se během třiceti let od revoluce vůbec (ne)pohnuli. Názory typu „my to tady děláme takhle“ by totiž vždy měly být podpořeny určitou znalostí nejen dat, ale i možností a alternativ.

V Americe PBS (Public Broadcasing System) podporuje a distribuuje pestrý výběr programů a komunitních aktivit, jejichž kvalitu přísně kontroluje.  Programy tvoří a zároveň vysílá síť 354 afiliovaných místních veřejnoprávních stanic, které pokrývají 94 % území Spojených států. Během roku sleduje PBS 80 % Američanů.

PBS je částečně financovaná z veřejných zdrojů a nonprofitní Národní korporací pro vysílání, ale majoritně z příspěvků zmíněných 354 stanic.

Každá z nich je financována z dobrovolných příspěvků místních diváků. Stát do PBS nedává ani cent.

Inzerce je zakázaná.

Rozpočet PBS je cca 580 miliónů USD ročně, tedy 1 dolar a 77 centů ročně na každého občana USA.

14 z 27 členů rady PBS volí ředitelé televizních stanic, tato rada si pak zvolí zbývající, kompletní rada volí prezidenta.  

Mluvit do vedení PBS je pro politika nepředstavitelné.

Členové rady slouží tři roky bezplatně.

Dle průzkumů posledních 16 let je PBS stále „nejvěrohodnější národní institucí v Americe“, pracovat pro ni jako reportér je považováno za vrchol kariéry.

***

ČT vyrábí a distribuuje pestrý výběr programů a podporuje veřejné aktivity. Programy tvoří sama, vysílá přes 7 stanic, každá je specifická svým žánrem. Síť pokryje 100 % ČR.  Během roku sleduje a preferuje ČT až 77 % diváků.

ČT je z 90 % financovaná státem a 10 % inzercí.

Stát vybírá 135 Kč měsíčně (1620 Kč ročně = 74 USD) od každého občana, který vlastní televizi, jako poplatek na financování ČT.

Rozpočet ČT je 5,64 miliard Kč ročně (tedy cca 564 Kč/občan/rok = 26 dolarů oproti 1,77), 90 % hradí zmíněné občanské poplatky.

Radu ČT volí pouze politici, rada pak volí generálního ředitele ČT.

15 členů rady slouží 6 let, mzda každého z nich je v průměru 3,1 miliónu Kč ročně, ředitel ČT dostává více než 5 miliónů Kč ročně.

Pracovat pro ČT jako reportér má převážně pozitivní odezvu.

V průzkumech veřejnosti důvěryhodnost ČT stále klesá, je ale stále považována za nejdůvěryhodnější televizní stanici 54 % občanů.

Publikováno:

www.pritomnost.cz

5.6.2020

www.aktualne.cz

5.6.2020

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.