Jaroslav Stránský

Ze stejného důvodu, proč oni museli odejít, jsem se musel vrátit.

Narodil se roku 1884 v Brně. Po vzoru svého otce vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 1918 se stal poslancem první volené sněmovny, o sedm let později byl zvolen místopředsedou nové politické strany Národní strany práce. Ve Šrámkově exilové vládě byl jmenován ministrem spravedlnosti, kde si vzal za úkol potrestání zrádců a kolaborantů. V této funkci pokračoval po válce. Za okupace organizoval společně s Janem Masarykem a Prokopem Drtinou v BBC rozhlasové vysílání, v němž využíval své výborné rétorské umění pro uklidnění a povzbuzení národa. Za jeho zásluhy mu byl 28. října 1991 prezidentem Československa Václavem Havlem udělen in memoriam řád T. G. Masaryka.

Po návratu do Československa se stal ministrem školství a osvěty a ve své funkci se zasloužil mimo jiné o zřízení pedagogických fakult. Při vládní krizi v únoru 1948 podal na protest demisi a po druhé byl nucen opustit vlast. Obnovil svou práci v rozhlase, domů vysílal nejprve z redakce BBC a později ze Svobodné Evropy. Stal se také členem výkonného výboru Rady svobodného Československa, Národního výboru a Ústavu dr. E. Beneše pro politické a sociální studium v Londýně. Odmítl se vzdát československého občanství a až do smrti vlastnil československý pas. Jeho manželka Milada (1886-1974, rozená Zedníková v Brně) stála v úsilí o obnovu svobody a demokracie v Československu obětavě po jeho boku. Po nuceném útěku rodiny do Londýna se Milada stala aktivní členkou Čs. ženské rady.

Vynikající řečník Jaroslav S. ministr školství

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.