Rodina Stránských

Ze stejného důvodu, proč oni museli odejít, jsem se musel vrátit.

Zleva nahoře Adolf, Richard, Maxmilian, uprostřed dole jejich rodiče Henrieta a Solomon, vlevo Ema a vpravo Hana

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.