Jan Stránský

Ze stejného důvodu, proč oni museli odejít, jsem se musel vrátit.

Narodil se roku 1913 v České ulici v Brně, ve stejném domě, ve kterém se tehdy tiskly Lidové noviny. Jako děda i otec vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze. Pro Lidové noviny pracoval jako korespondent ve Vídni a Londýně.

V druhé světové válce nejprve bojoval u Československé armády v zahraničí ve Francii, poté se stal šéfem kanceláře předsedy exilové vlády Msgr. Jana Šrámka v Londýně. Jeho osobní diář, ve kterém zaznamenal veškeré diskuse a schůze Československé vlády v exilu, tvoří unikátní a jediný referát té doby. Po válce se stal poslancem – členem Národního shromáždění za národně socialistickou stranu. V 1948 Jan opět dramaticky uprchl na západ, kde psal a vysílal jako jeho otec z BBC. V roce 1951 byl s Pavlem Tigridem spoluzakladatelem Českého stolu stanice Rádio Svobodná Evropa v Mnichově. Poté však odjel s Ferdinandem Peroutkou do New Yorku, kde pracoval jako šéf a postupně jako poradce tiskové služby Svobodné Evropy.

Jan S. a Msgr. Šrámek – předseda vlády v exilu

Jeho manželka se jmenovala Blažena (rozená Hromádková, narozena roku 1925 v Břasech). Doprovázela manžela při jeho polistopadové návštěvě Československa, při které se v Obecním domě slavilo nejen stoleté výročí Lidových novin, ale i Janovy osmdesáté narozeniny. Tím se rodinný kruh a návrat Stránských do svobodné vlasti uzavřel.

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.