Curriculum Vitae

Jsem lékař, vydavatel, pedagog a vinař.

MUDr. MARTIN  JAN  STRÁNSKÝ, M.D., FACP

Datum narození:  30. 10. 1956

Občanství:  ČR i USA                         

Vzdělání:   

1986-1989       Rezident a hlavní rezident – Neurologické oddělení, Albany Medical center, Albany NY

1986-1988       Intership a rezidentura – Interní oddělení, Coney Island Hospital (SUNY), Brooklyn

1985                Neurologická stáž, Guy´s Hosp.  National Neurological Institute at Queen´s Square                                            

1983                Promován na lékaře, St. George´s University School of Medicine, Grenada

1978                Bakalářský titul (B.A.), Columbia University, NY.

Atestace a členství medicínské:

 • Neurologická atestace podle požadavků Americké neurologické akademie. Atestace a získání specializované způsobilosti v oboru neurologie v České republice.
 • Atestace z oboru vnitřního lékařství podle požadavků Americké Společnosti vnitřního lékařství.
 • Aprobace ve všeobecném lékařství a neurologii v České republice.
 • Fellowship (docentura), Americké lékařské koleje.
 • Člen Americké komory pro interní medicínu, Americké neurologické akademie,
 • Člen České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana E Purkinje a přidružených společností: Česká neurologická společnost, Česká společnosti pro neurovědy, Společnost sociální pediatrie, Společnost dětské psychologie, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, Spolek lékařů Praha.

 Stávající funkce medicínské – USA:

 • Assistant Clinical Profesor, Neurologicke oddělení, Yale School of Medicine. Primář neurologie, Yale New Haven Medical Center a přidělené nemocnice. Od 1.1.2022 Emeritní status.
 • Zakladatel a vedoucí programu pro výměny lékařů v neurovědách, Yale University – Univerzita Karlova.
 • Recenzent za Yale University, NIH/FIC Global Health Scholars Program 

Stávající funkce medicínské – mezinárodní: 

 • Mezinárodní přednášející na téma negativní efekty moderní technologie na lidský mozek a na společnost.
 • Zakladatel a přednosta Polikliniky na Národní, a Neurologické asociace na Národní, Praha. (www.poliklinika.narodni.cz)
 • Hostující profesor pro obor neurologie a klinické diagnostiky, St. George´s University School of Medicine, Grenada, West Indies (www.sgu.edu).
 • Zakladatel a ředitel programu Prague Selective, největšího letního programu pro studenty medicíny na světě (www.pragueselective.com).
 • Panelový lékař velvyslanectví Spojených států amerických, Velké Británie, Německa, Česká republika.

        

 Politické funkce a aktivity:    

 • Poradce premiérů, ministrů a četných mistnich a mezinárodních organizací.
 • Člen Konzultativní rady Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Senát ČR. 
 • Podporovatel a poradce v prezidentské kampani Petrovi Pavlovi a týmu; poradce první dámy  Evy Pavlové

  

Kulturní a další aktivity a členství:        

 • Zakladatel a vydavatel časopisů Přítomnost (www.pritomnost.cz) a The New Presence (www.new-presence.com), Praha. Zakladatel programů studentských žurnalistických stáží při těchto časopisech.
 • Iniciátor a hlavní organizátor výstavby a umístění pomníku Dr. Milady Horákové v pražské Sněmovní ulici (odhalení 16.11.2015, www.nfstransky.cz).
 • Zakladatel a ředitel Firmy Stránský, Nadační fondu M. J. Stránského (publikace, žurnalistická výuka a podpora), Občanského sdružení Martina Jana Stránského (občanská společnost), Nadační fondu Stránský (občanská práva, Kancelář Ombudsmana pro zdraví, www.nfstransky.cz   
 • Člen PEN Klubu, ČR
 • Člen Mezinárodního nominačního komitétu, Nadační fond Trebbia, Praha.
 • Člen Yale Club, ČR
 • V roce 2014 založil vlastní vinici „Želivka“ v Hněvkovicích u Ledče nad Sázavou s produkcí vína, grapy a vinných listů. V roce 2020 vyhrálo vinařství zlatou medaili (za Solaris 2017), mezinárodní pohár vin, Hradec Králové.   
 • V 2022 pod záštitou MČ Praha 1 zorganizoval Ekumenické setkání k paměti obětí holokaustu
 • V 2022 pod záštitou MČ Praha 1 zorganizoval konferenci na téma „Doba nedůvěry“  
 • Patron orchestru Martinů strings Praha

  

Čestná členství a další:         

Držitel Ceny Masarykovy akademie umění za přínos v oblasti kultury

Čestný patron Centra pro integraci cizinců, Praha

Zakládající člen Lions Clubu, Rokycany.

Publikace a vystoupeni

 • Vydal stovky článků a publikací se společenskými, kulturními a medicínskými tématy. Nyní se převážně zabývá a přednáší ve světě o negativním vlivu moderní technologie vč. společenských sítí na lidský mozek. Kompletní seznam publikací, informace o nadacích a dalších aktivitách lze doložit nebo nalézt na www.narodni.cz. 
 • Na uvedené téma vystupoval a vystupuje v četných televizních, rozhlasových, tištěných a elektronických médií, soukromých i veřejných akcí, jak v ČR tak USA, vč. i TEDx.
 • Autor monografie Praxe medicíny v dnešní době – deset bodů, Svatováclavská studia. 2022
 • Spoluautor s MUDr. Petrem Smejkalem, monografie Léčba Lymské boreliózy
 • Autor Deník doktora z Mrnic (2019, Paper Jam) s předmluvou od Petra Pitharta. Kniha vyhrála cenu Obce Spisovatelů za nejlepší černou komedii 2019.
 • Napsal epilog knihy Vzkazy domů, Dny české státnosti, vydavatelství Labyrint, Praha 2012.
 • Autor pohádky Zlatý sen, Věnované pohádky, Nadace pro výzkum rakoviny/Fronte, 2016   
 • Zaštiťující autor monografie a knihy Češi nechtějí demokracii, Millenium, Chomutov 2000.

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.