Politika

Jsem lékař, vydavatel, pedagog a vinař.

Ještě jako zastupitel Městské části Praha 1 v letech 2010 až 2014 jsem se stal hlavním iniciátorem realizace pomníku Milady Horákové. V současnosti se pomník realizuje jako projekt Nadačního fondu Stránský s širokospektrou podporou Hlavního města Prahy, Městské části Praha 1 a dalších institucí. Pomník bude odhalen v listopadu 2015 přímo ve Sněmovní ulici na tzv. Pětikostelním náměstí. Stane se tak připomínkou národní hrdosti, cti a odvahy pro každého zákonodárce, který bude vstupovat a vycházet ze dveří parlamentu.

Často vystupuji ve školách, ve spolcích a domovech seniorů v neformálních přednáškách o zlepšení zdraví. Velice oblíbená se stala témata, jak cvičit mozek, jak se nejlépe učit či jak dobře rozhodovat a nenaletět „šmejdům“. Byl jsem členem správní rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Bormejského (Nemocnice pod Petřínem) a pak Nemocnice Na Františku.  Za Městskou část Praha 1 jsem po dobu jeho existence předsedal Výboru pro zdravotnictví. Podařilo se mi důkladně zmapovat zdravotnické a sociální potřeby na území Prahy 1. Přitom jsem dospěl k přesvědčení, že Nemocnice Na Františku je jedním z klíčových problémů, které se na území Prahy 1 musí vyřešit. Dostává dotaci 30 milionů korun ročně z našich peněz, přitom však z Prahy 1 pochází méně než 30 procent jejích pacientů.  Právě proto jsem po celou dobu svého funkčního období byl pro referendum občanů Prahy 1 o budoucnosti této nemocnice.

Podobná otázka souvisí s Poliklinikou Palackého, která sídlí v naprosto nevyhovující budově. Prodej tohoto objektu by více než pokryl vybudování nové, moderní a funkční polikliniky, a to na lepším místě (třeba v Nemocnici Na Františku, kde by se rozšíření ambulantní péče hodilo nejlépe).

V roce 2010 jsem byl do Zastupitelstva Městské části Praha 1 spoluobčany vykroužkován na první místo jako nezávislý kandidát (na listině Věci veřejné). Tím se do našich dějin zapsala malá událost: svobodnému českému národu tak totiž sloužila ve veřejné politice postupně již čtvrtá generace jedné rodiny. Od strany jsem pochopitelně  musel  dát ruce pryč. V roce 2014 jsem do zastupitelstva kandidoval znovu, tentokrát na listině 65 demokratů Jana Kasla. Preferenční hlasy mě i tentokrát vynesly do popředí, avšak strana, na jejíž listině jsem byl, ve volbách na Praze 1 neuspěla.

Rozdávání dárku na Den dětí, Staroměstské náměstí

Beseda se studenty ZŠ ve Štěpánské ulici

Beseda se studenty ZŠ ve Štěpánské ulici

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.