Pedagogická činnost

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.

Vzdělání:

 • 1986-1989: Rezident a hlavní rezident − Neurologické oddělení, Albany Medical center, Albany NY.
 • 1986-1988: Intership a rezidentura − Interní oddělení, Coney Island Hospital (SUNY), Brooklyn, NY.
 • 1985: Neurologická stáž, Guy´s Hospital a The National Neurological Institute at Queen´s Square, Londýn.
 • 1983: Promován na lékaře, St. George´s University School of Medicine, Grenada.
 • 1978: Bakalářský titul (B.A.), Columbia University, NY.

 

Atestace a členství:

 • Neurologická atestace podle požadavků Americké neurologické akademie. Atestace a získání specializované způsobilosti v oboru neurologie v České republice.
 • Atestace z oboru vnitřního lékařství podle požadavků Americké Společnosti vnitřního lékařství.
 • Aprobace ve všeobecném lékařství v České republice.
 • Fellowship (docentura), Americká lékařská kolej.
 • Člen Americké lékařské komory, Americké neurologické akademie, České lékařské komory.
 • Člen České neurologické společnosti a České společnosti pro neurovědy, Jana E. Purkyně
 • Člen společností sociální pediatrie, dětské psychologie, sociálního lékařství JEP

Prague Selective přednáška

Stávající medicínské funkce – USA:

 • Assistant Clinical Profesor, Neurologicke oddělení, Yale School of Medicine. Primář neurologie, Yale New Haven Medical Center a přidělené nemocnice. Od 1.1.2022 Emeritní status.
 • Zakladatel a vedoucí programu pro výměny lékařů v neurovědách, Yale University – Univerzita Karlova.
 • Recenzent za Yale University, NIH/FIC Global Health Scholars Program

Stávající medicínské funkce – mezinárodní:

 • Mezinárodní přednášející na téma negativní efekty moderní technologie na lidský mozek a na společnost.
 • Zakladatel a ředitel Polikliniky Na Národní, Praha a Neurologické asociace Na Národní, Praha. www.poliklinikanarodni.cz.
 • Hostující profesor pro obor neurologie a klinické diagnostiky, St. George´s University School of Medicine, Grenada, West Indies (www.sgu.edu).
 • Panelový lékař velvyslanectví Spojených států amerických a Velké Británie, Česká republika.
 • Zakladatel a ředitel programu Prague Selective, největšího letního programu pro studenty medicíny na světě (www.pragueselective.com).

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.