Komu slouží Česká lékařská komora?

Naše zdravotnictví chátrá. Neustálé maření možností, spojené s totální nekoncepčností dnes tlačí zadluženost systému až na hranici kolapsu. Vše zakotvuje vedení ministerstva zdravotnictví, které neustále překvapuje jen tím, že okamžitě překročí míru neschopnosti předchozího. Navzdory všemu jsou ale určitá jednotlivá státní pracoviště a soukromé kliniky, které zlepšují svou kvalitu a profesionální úroveň. Pozice a působení ČLK bohužel nepatří mezi ně.

Pro mě, ČLK je jakýsi klub. Není jasné, komu přesně slouží. I když předseda lékařské komory v každé zemi musí jednat se státem a tím dělat politiku, na můj vkus působí kolega Rath příliš moc politicky. Navíc kolegovi Rathovi a celému představenstvu ČLK, dle názoru mých právníků, prodloužil sjezd nezákonně jeho délku funkčního období. Usnesení sjezdu komory jsou nezákonná, neboť většina delegátů nebyla zvolena zákonem požadovaným způsobem, protože většina okresních shromáždění nesplňovala požadavky zákona na usnášeníschopnost. To jsou vážné problémy. ČLK má postbolševický pach.

Stejně jako MZ, ČLK nenabízí ani vizi, ani profesionální služby na úrovni, na jaké by měla. Stačí se podívat na naše internetové stránky (www.lkr.cz) a porovnat je s Americkou (www.ama-assn.org) či Anglickou (www.bma.org.uk) komorou, abychom zjistili, co lékařská komora jako taková má a může dělat. Nejen, že na našich stránkách jsou vyvěšené komerční reklamy (což považuji za absolutně neprofesionální), ale chybí tucet patřičných informací, které by člen potřeboval a očekával. Seznamy profesionálních organizací a oborů v ČR jsou dramaticky nedoplněné. Odkaz na pojišťovnu je tam jen jeden. Neexistuje studentská sekce, ani rady pro residenty, ani sekce pro obdržení různých licencí a atestací, ani praktické rady týkající se počítačových programů pro zdravotníky. Není vyhledávač lékařů. ČLK by měla vytvořit návrh celkové koncepce reforem ve zdravotnictví a agresivně je propagovat, ne tak přes politiky, ale přes veřejnost. Stejně tak by měla začít pracovat na sobě. Měla by se (začít) zabývat studenty a jejich kultivací. Měla by být otevřenější, profesionálnější, a reprezentativnější. To, že hlavní viditelnou veřejnou aktivitou ČLK je zvýšit plat lékařů, považuji za krátkozraký „P.R.“

Doufám, že uvedené poznámky vyvolají konstruktivní diskusi, kterou si my, lékaři, nejen zasloužíme, ale kterou už dlouho jeden druhému dlužíme.

MUDr. Martin Jan Stránský, MD FACP

Publikováno:

Zdravotnické noviny

24. 6. 2005

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.