Interní směrnice ke zdraví prezidenta

Situace kolem získání informací týkajících se kritického stavu hlavy našeho státu nemá v moderních českých dějinách obdoby. Je nyní zcela jisté, že dříve (spíše) než později do úřadu nastoupí nový prezident. S ohledem na bramboračku, která se navařila kolem zdraví prezidenta, je na prvním místě to, aby se podobná situace neopakovala.

Panující chaos kolem zdraví prezidenta v klíčovém politickém období je důsledkem jak určitých nejasností v ústavě týkajících se fungování prezidenta a jeho zdraví, tak chování klíčových osob v jeho úřadu, kteří si úřad uzurpovali pro sebe.

Nabízí se recept na to, aby se podobná situace v budoucnosti neopakovala. Nejedná se ani tak o možné či komplikované legislativní kroky. Stačí, aby sám jeho úřad vydal „Interní směrnice týkající se zdraví prezidenta“. Jedná se o dobrovolný a smysluplný krok, který nabídne orientaci a pravidla.

Lze očekávat, že vedení příštího prezidentského úřadu bude (jak na základě zkušenosti s momentálním zmatkem, tak s předpokladem lepšího morálního vybavení) k takovémuto kroku nakloněno – samozřejmě se souhlasem a na základě pokynů nového prezidenta.

Jak by mohla takováto směrnice vypadat?

Stačilo by následujících 6 bodů:

  1. Prezident by jmenoval svého osobního ošetřujícího lékaře.
  2. Veškerou komunikaci s médii či veřejností týkající se zdravotního stavu prezidenta by reguloval a předával pouze jeho osobní ošetřující lékař (nikoliv tiskový mluvčí, kancléř či jiné neoprávněné osoby). Vystupování ostatních zdravotníků či osob v otázkách prezidentova zdraví by se konalo pouze v koordinaci s prezidentovým osobním lékařem.
  3. Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) by byla oficiální zdravotnickou institucí pro poskytnutí nezbytné zdravotní péče prezidentovi. ÚVN by byla pověřena sestavením týmu lékařů, který by zmíněnou péči koordinoval. V případě hospitalizace prezidenta by jeho stav tlumočil jeho osobní lékař ve spolupráci s lékaři ÚVN dle předchozího bodu.
  4. Prezident by se podrobil každoroční pravidelné komplexní prohlídce v ÚVN. Výsledky této prohlídky by byly do týdne sděleny veřejnosti na tiskové konferenci pořádané osobním lékařem prezidenta, při které by lékař byl povinen odpovědět na všechny dotazy týkající se vitálních funkcí i neuropsychologického stavu prezidenta.
  5. V případě hospitalizace prezidenta z jakýkoliv důvodů by jeho osobní lékař byl povinen vystoupit každý den na tiskové konferenci, předat sumarizaci současného stavu, jeho prognózu a odpovědět na otázky.
  6. V případě, že by senát žádal, dle ústavy, zprávu o zdraví prezidenta, osobní lékař prezidenta by zprávu poskytl senátu do 24 hodin od obdržení žádosti.

Navzdory všem možným argumentům začíná soukromí veřejně vlivné osoby ve skutku vždy teprve tam, kde její veřejný vliv končí. Prezident státu je – ze všech občanů – ten, který má největší veřejný vliv. Je v zájmu občanů, aby existovala skutečná rovnice a jasná a srozumitelná pravidla, obzvlášť v otázkách zdraví prezidenta, kterého si sami zvolili.

Publikováno:

www.pritomnost.cz

19.10.2021

www.aktualne.cz

19.10.2021

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.