O nás, bez nás

Osudová otázka, před kterou dnes stojíme, zní, do jaké míry se dnešní česká politika a její představitelé odcizili národu. V minulých volbách nabízel součet hlasů voličů jasný mandát k vytvoření  pravostředové vlády. Dnes je zřejmé, že opoziční smlouva, jež tehdy vznikla, pomáhá v pokračování deformací. Nejen, že nereprezentuje mandát z pohledu politické preference voličů patřičné strany, ale její úkol (jako úkol každé koaliční smlouvy), aby se národ soustředil ve společném postupu, se nikdy nerealizoval. To způsobilo, že se předsedové obou stran, jež spolu podepsaly opoziční smlouvu, odcizili nejen politice, ale i národu samotnému. Jejich mocenské ambice nabývají takřka neomezených rozměrů,  takže se dnes už zřetelně odchylují od  toho,  k čemu dostali od občanů mandát,  totiž reprezentativně vládnout. Jejich opomíjení občana v záležitostech, které se ho týkají nejvíce, se nijak neliší od taktiky Klementa Gottwalda a jeho strany v roce 1947. Nejde tu o nic jiného, než o ohrožení naší demokracie a demokratického procesu vládnutí.

Potvrzují to hned dva fakty: zatímco otázky nezaměstnanosti, zdravotnictví či integrace do EU zůstávají nedořešené, Václav Klaus a Miloš Zeman dávají přednost urychlené změně volebního zákona, která by přetvořila  volební okresy tak, aby v příštích volbách dopadly volební výsledky úplně jinak. Dále je tu útok na ústavu samotnou, ve smyslu vážného omezení práv prezidenta republiky. Sám prezident Václav Havel prohlásil, že pokud  ke změnám dojde, rezignuje na svou funkci.

Cesta ke schválení návrhů těchto změn začala ve stranických sekretariátech, vedla přes odsouhlasení jednobarevnou loutkovou vládou, a nyní se předává  parlamentu ke schválení. Ani v prvním, ani v druhém případě se nevyskytly tyto nanejvýš vážné záměry v programu oněch politických stran; ani v prvním, ani v druhé případě nebyla občanům nabídnuta diskuse s následujícím referendem. O našem občanském právu volit reprezentativně a o naší ústavě se tedy rozhoduje na úrovni ruského barteru: premiér slíbí předsedovi parlamentu schválení ústavních změn za to, že ten druhý mu schválí rozpočet.

Poměry, v nichž vládní činitelé ignorují participaci voličů při řešení základních otázek a osobují si právo rozhodovat o nich pouze sami, jsou v demokracii nepřípustné. Proto žádám premiéra Miloše Zemana  a předsedu parlamentu Václava Klause, aby rezignovali na svoje funkce a okamžitě vyhlásili volby, při kterých by občané sami opět rozhodovali o své vlastní budoucnosti.

 

 

Martin Jan Stránský

Publikováno:

Přítomnost

listopad 1999

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.