Impuls 99 – konsensus a konfrontace

Zhruba před šesti měsíci se začala neformálně scházet skupina osobností českého života, aby se zamýšlela nad stavem České republiky. Skupina se rozrůstala, rozšiřoval se i okruh jejího zájmu. V pátek 23. července bylo formálně zveřejněno prohlášení iniciativy Impuls 99 se 186 podpisy. Prohlášení spolu se seznamem původních signatářů bylo uveřejněno v minulém čísle našeho časopisu.

Ohlas na prohlášení byl obrovský. K dnešnímu dni jej podepsalo přes 2000 lidí. Patří mezi ně kardinál Miloslav Vlk, odborový předák Richard Falbr, předseda Akademie věd ČR Rudolf Zahradník, viceguvernér ČNB Zdeněk Tůma, držitel Oskara Zdeněk Svěrák, spisovatel Ivan Klíma, lékaři, právníci, umělci, novináři, studenti, důchodci. Signatáři vytvářejí skupiny, z nichž vzniknou výkonné jednotky iniciativy, které se budou systematicky zabývat problémy nastíněnými v deklaraci. Výsledky předloží jednak na „lokální“ úrovni, jednak na plánovaných fórech, jež se budou konat jednou za dva měsíce. Závěry z těchto fór budou zveřejněny. První fórum se uskuteční 21. září v Brně, následující o týden později v Praze, obě na téma integrace do Evropské unie. Všechna fóra budou otevřená a diskuse veřejné.

Impuls 99 podnítil širokou diskusi a dostalo se mu velké pozornosti domácích i mezinárodních sdělovacích prostředků. Když už nic jiného, tato iniciativa odhalila současnou mentalitu vládní české politické elity, tisku a občanů. Většina vedoucích českých politiků a mnoho novinářů (méně však rozhlasoví a televizní) stále naprosto ignorují obsah deklarace, kterou považují za přímé ohrožení nebo v nejlepším případě za dobře míněný, ale nemístný jev.

Možná to někoho nepřekvapuje, ale očekávané žvásty komunistů odsuzující iniciativu Impuls našly spojence u předsedy Poslanecké sněmovny a ODS Václava Klause a jemu oddaných poslanců. Nicméně i respektované autority jako Pavel Tigrid se připojily k názoru „kdyby opravdu chtěli změnit politiku, měli by mít odvahu do ní vstoupit“. Taková prohlášení naprosto ospravedlňují Impuls 99, jelikož prozrazují ignoranci (a zároveň aroganci) toho, jak otevřená společnost skutečně funguje. Věříme, že čeští občané nemusejí vstupovat do politické strany, aby mohli ovlivňovat spoluobčany, které si zvolili a které si platí. Iniciativy, jež se snaží pozitivně ovlivňovat a nikoliv přebírat politickou moc tvoří součást vyspělých demokracií. Impuls 99 je právě takovou iniciativou.

Cíl Impulsu zůstává nezměněn – stát se podnětem pro konstruktivní dialog a změnu. Současně si uvědomuje, že iniciativa musí přijít ze všech stran – od zvolených zástupců, občanů a médií. Každý signatář uzavírá jakousi smlouvu sám se sebou, jak vyplývá z posledního odstavce výzvy. Ten jakoby připomínal slova prezidenta Kennedyho: „neptej se, co může tvoje vlast udělat  pro tebe, ale ptej se, co můžeš učinit ty pro ni“.

V České republice je mezi těmi, kteří byli zvoleni a těmi, jimž mají zvolení sloužit, hluboká propast. Tomu odpovídá stále se zvyšující počet signatářů z řad vůdčích osobností v byznysu, občanském a náboženském životě, kteří představují na 80 procent Čechů nespokojených s parlamentem, senátem a vládou. Věříme, že naše zvolené zástupce, novináře a jiné zainteresované činitele přesvědčí jak deklarace, tak vzrůstající počet jejích signatářů o faktu, že tady existuje nespokojená veřejnost. Veřejnost, která  prahne po změnách v zamrzlé politice a stagnující  společnosti. Tato změna přijde a věříme, že Impuls 99 při tom sehraje roli.

 

Martin Jan Stránský

Administrativní koordinátor

Impuls 99

Publikováno:

Přítomnost

září 1999

Kontakt

MUDr. Martin Jan Stránský

Národní 9, Praha 1

Kontaktní osoba:

Jitka Bayerová – asistentka

Tel.: 222 075 101

Copyright © 2024 All Rights Reserved.