ZŠ Livingston

Datum: 15.05.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.