Základní waldorfská škola v Pardubicích

Datum: 05.03.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.