Dopamin za lajk. Sociální sítě jsou komerční veletrh a roste kvůli nim úzkost i deprese.

Datum: 21.04.2019
Místo: http://irozhl.as/5DN.

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.