Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu Poděbrady

Datum: 11.02.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.