Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Datum: 02.07.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.