DVTV – rozhovor s Emmou Smetanou, Technologie a sociální sítě a jejich vliv na kognitivní schopnosti

Datum: 03.07.2019
Místo: DVTV - rozhovor s Emmou Smetanou

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.