Strategie vzdělávání 2030 online

Datum: 05.05.2021

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.