SPLACE s.r.o. Brno, sál VUT

Datum: 08.12.2021

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.