Sokratův institut Bratislava

Datum: 18.09.2017

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.