Sociální klinika, kino Bio Oko, Praha 7

Datum: 04.11.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.