Shromáždění sdružení katolických škol Slovenska, hotel Sitno

Datum: 21.04.2022

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.