Profimedia Praha Aktivní třída

Datum: 12.10.2017

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.