Přednáška pro manželské páry Třešť 2019

Datum: 09.11.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.