Poslanecká sněmovna parlamentu ČR

Datum: 19.09.2023

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.