PF Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica

Datum: 18.02.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.