Neurověda ve vzdělávání 2022, hotel DUO, Praha 9

Datum: 24.03.2022

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.