Neurověda ve vzdělávání 2021 Cheb

Datum: 30.09.2021

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.