Národní dům Banská Bystrica

Datum: 17.02.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.