Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje

Datum: 28.11.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.