Moravská zemská knihovna

Datum: 26.11.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.