Městský ústav sociálních služeb, p.o.

Datum: 15.09.2022

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.