Městský úřad sociálních služeb Jirkov

Datum: 22.09.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.