Městský úřad sociálních služeb Jirkov

Datum: 09.06.2021

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.