Městký ústav sociálních služeb Jirkov

Datum: 17.09.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.