Masarykova knihovna, Vsetín

Datum: 27.02.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.