MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Zámek Moravská Třebová

Datum: 25.11.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.