Leadership Brno

Datum: 18.10.2023

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.