Krajský úřad Kraje Vysočina

Datum: 07.05.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.