Odloženo Krajský úřad Kraje Vysočina

Datum: 21.10.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.