Kongres pediatrů a dětských sester Olomouc

Datum: 12.05.2023

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.