Konference Trendy firemního vzdělávání třetího tisíciletí, Zámecká jízdárna Hluboká

Datum: 17.05.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.