Konference neurověda ve vzdělávání, Cheb

Datum: 01.10.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.