Konference infraslovakia – Bratislava, Žilina

Datum: 19.05.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.