OSF Slovakia Bratislava

Datum: 06.10.2022

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.