KD Svět, Český Brod

Datum: 23.03.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.