IXPO – Technology and Innovation Playgroud

Datum: 26.04.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.