Itera Bratislava

Datum: 30.05.2023

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.