Inspirativní kavárna KD Svět, Český Brod

Datum: 16.06.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.