INFRA Slovakia Žilina

Datum: 23.11.2020

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.