Erste Group Executive Forum Budapest, Hungary

Datum: 14.09.2018

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.