Coworking centre, Sněmovní 7, Praha 1

Datum: 16.01.2019

Upřednostňuji práva pacientů na tu nejlepší péči,
která musí být dostupná pro všechny.